91%
NÂNG TẦM GIÁ TRỊ - KẾT NỐI TƯƠNG LAI    ●    NÂNG TẦM GIÁ TRỊ - KẾT NỐI TƯƠNG LAI    ●    NÂNG TẦM GIÁ TRỊ - KẾT NỐI TƯƠNG LAI    ●    NÂNG TẦM GIÁ TRỊ - KẾT NỐI TƯƠNG LAI    ●    NÂNG TẦM GIÁ TRỊ - KẾT NỐI TƯƠNG LAI    ●   

thông tin

danh sách đơn vị

(%)

(%)

(%)

BLU CHI NHÁNH BẠC LIÊU

18

CHI NHÁNH BẠC LIÊU

Mã đơn vị: BLU

Thành viên đăng ký: 18

Hoàn thành: 89%

13h 11p
26 - 08 - 21
CMU CHI NHÁNH CÀ MAU

18

CHI NHÁNH CÀ MAU

Mã đơn vị: CMU

Thành viên đăng ký: 18

Hoàn thành: 94%

13h 12p
26 - 08 - 21
TVH CHI NHÁNH TRÀ VINH

12

CHI NHÁNH TRÀ VINH

Mã đơn vị: TVH

Thành viên đăng ký: 12

Hoàn thành: 83%

13h 32p
25 - 08 - 21
DTP CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

20

CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

Mã đơn vị: DTP

Thành viên đăng ký: 20

Hoàn thành: 100%

13h 24p
25 - 08 - 21
QNN CHI NHÁNH QUI NHƠN

10

CHI NHÁNH QUI NHƠN

Mã đơn vị: QNN

Thành viên đăng ký: 10

Hoàn thành: 100%

00h 47p
26 - 08 - 21
BTE CHI NHÁNH BẾN TRE

21

CHI NHÁNH BẾN TRE

Mã đơn vị: BTE

Thành viên đăng ký: 21

Hoàn thành: 100%

17h 34p
25 - 08 - 21
RA PHÒNG ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

5

PHÒNG ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

Mã đơn vị: RA

Thành viên đăng ký: 5

Hoàn thành: 80%

21h 48p
25 - 08 - 21
VTU CHI NHÁNH VŨNG TÀU

20

CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Mã đơn vị: VTU

Thành viên đăng ký: 20

Hoàn thành: 100%

22h 13p
25 - 08 - 21
KGG CHI NHÁNH KIÊN GIANG

23

CHI NHÁNH KIÊN GIANG

Mã đơn vị: KGG

Thành viên đăng ký: 23

Hoàn thành: 96%

00h 44p
26 - 08 - 21
NBH CHI NHÁNH NINH BÌNH

23

CHI NHÁNH NINH BÌNH

Mã đơn vị: NBH

Thành viên đăng ký: 23

Hoàn thành: 100%

13h 25p
25 - 08 - 21
STG CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

23

CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

Mã đơn vị: STG

Thành viên đăng ký: 23

Hoàn thành: 100%

13h 26p
25 - 08 - 21
CS + PN PHÒNG XÂY DỰNG PHÒNG KẾ HOẠCH

12

PHÒNG XÂY DỰNG PHÒNG KẾ HOẠCH

Mã đơn vị: CS + PN

Thành viên đăng ký: 12

Hoàn thành: 100%

21h 40p
25 - 08 - 21
HDG CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

24

CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

Mã đơn vị: HDG

Thành viên đăng ký: 24

Hoàn thành: 100%

11h 50p
22 - 08 - 21
VLG CHI NHÁNH VĨNH LONG

23

CHI NHÁNH VĨNH LONG

Mã đơn vị: VLG

Thành viên đăng ký: 23

Hoàn thành: 100%

21h 51p
25 - 08 - 21
VTH CHI NHÁNH VỊ THANH

12

CHI NHÁNH VỊ THANH

Mã đơn vị: VTH

Thành viên đăng ký: 12

Hoàn thành: 83%

13h 18p
26 - 08 - 21
GLI CHI NHÁNH GIA LAI

25

CHI NHÁNH GIA LAI

Mã đơn vị: GLI

Thành viên đăng ký: 25

Hoàn thành: 100%

13h 54p
26 - 08 - 21
IA + IC + FN PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ, PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QTRR, PHÒNG TÀI CHÍNH

25

PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ, PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QTRR, PHÒNG TÀI CHÍNH

Mã đơn vị: IA + IC + FN

Thành viên đăng ký: 25

Hoàn thành: 92%

13h 16p
26 - 08 - 21
VPC CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

23

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Mã đơn vị: VPC

Thành viên đăng ký: 23

Hoàn thành: 100%

13h 27p
25 - 08 - 21
LXN CHI NHÁNH LONG XUYÊN

27

CHI NHÁNH LONG XUYÊN

Mã đơn vị: LXN

Thành viên đăng ký: 27

Hoàn thành: 100%

13h 25p
25 - 08 - 21
QNI CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

11

CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Mã đơn vị: QNI

Thành viên đăng ký: 11

Hoàn thành: 100%

13h 26p
25 - 08 - 21
PC PHÒNG MUA HÀNG

12

PHÒNG MUA HÀNG

Mã đơn vị: PC

Thành viên đăng ký: 12

Hoàn thành: 100%

21h 46p
25 - 08 - 21
HPG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

13

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Mã đơn vị: HPG

Thành viên đăng ký: 13

Hoàn thành: 69%

13h 15p
26 - 08 - 21
TGG CHI NHÁNH TIỀN GIANG

21

CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Mã đơn vị: TGG

Thành viên đăng ký: 21

Hoàn thành: 95%

08h 17p
26 - 08 - 21
TNN CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

27

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Mã đơn vị: TNN

Thành viên đăng ký: 27

Hoàn thành: 100%

13h 26p
25 - 08 - 21
WH2 + DC 3CN KHO TRUNG TÂM KHU VỰC TP. HCM

3

3CN KHO TRUNG TÂM KHU VỰC TP. HCM

Mã đơn vị: WH2 + DC

Thành viên đăng ký: 3

Hoàn thành: 67%

13h 37p
25 - 08 - 21
DLK CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

5

CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

Mã đơn vị: DLK

Thành viên đăng ký: 5

Hoàn thành: 100%

13h 24p
25 - 08 - 21
EC + HR + LG PHÒNG MÔI TRƯỜNG & ATLĐ PHÒNG NHÂN SỰ PHÒNG PHÁP CHẾ

24

PHÒNG MÔI TRƯỜNG & ATLĐ PHÒNG NHÂN SỰ PHÒNG PHÁP CHẾ

Mã đơn vị: EC + HR + LG

Thành viên đăng ký: 24

Hoàn thành: 100%

21h 41p
25 - 08 - 21
CTO CHI NHÁNH MEKONG

25

CHI NHÁNH MEKONG

Mã đơn vị: CTO

Thành viên đăng ký: 25

Hoàn thành: 44%

13h 57p
26 - 08 - 21
THA CHI NHÁNH THANH HÓA

29

CHI NHÁNH THANH HÓA

Mã đơn vị: THA

Thành viên đăng ký: 29

Hoàn thành: 100%

21h 50p
25 - 08 - 21
BNH CHI NHÁNH BẮC NINH

28

CHI NHÁNH BẮC NINH

Mã đơn vị: BNH

Thành viên đăng ký: 28

Hoàn thành: 96%

13h 11p
26 - 08 - 21
BTN CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

30

CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

Mã đơn vị: BTN

Thành viên đăng ký: 30

Hoàn thành: 97%

00h 39p
26 - 08 - 21
DNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

17

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Mã đơn vị: DNG

Thành viên đăng ký: 17

Hoàn thành: 65%

00h 41p
26 - 08 - 21
NAN CHI NHÁNH NGHỆ AN

29

CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã đơn vị: NAN

Thành viên đăng ký: 29

Hoàn thành: 83%

13h 16p
26 - 08 - 21
HUE CHI NHÁNH HUẾ

32

CHI NHÁNH HUẾ

Mã đơn vị: HUE

Thành viên đăng ký: 32

Hoàn thành: 100%

00h 43p
26 - 08 - 21
AC PHÒNG KẾ TOÁN

34

PHÒNG KẾ TOÁN

Mã đơn vị: AC

Thành viên đăng ký: 34

Hoàn thành: 100%

13h 09p
26 - 08 - 21
NTG CHI NHÁNH NHA TRANG

10

CHI NHÁNH NHA TRANG

Mã đơn vị: NTG

Thành viên đăng ký: 10

Hoàn thành: 60%

00h 44p
26 - 08 - 21
SL + ID PHÒNG KINH DOANH PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

35

PHÒNG KINH DOANH PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Mã đơn vị: SL + ID

Thành viên đăng ký: 35

Hoàn thành: 100%

21h 49p
25 - 08 - 21
BDG CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

31

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Mã đơn vị: BDG

Thành viên đăng ký: 31

Hoàn thành: 90%

00h 38p
26 - 08 - 21
WH3 KHO TRUNG TÂM HÀ NỘI

1

KHO TRUNG TÂM HÀ NỘI

Mã đơn vị: WH3

Thành viên đăng ký: 1

Hoàn thành: 100%

17h 04p
21 - 08 - 21
DNI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

14

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Mã đơn vị: DNI

Thành viên đăng ký: 14

Hoàn thành: 50%

13h 13p
26 - 08 - 21
QM PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

38

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Mã đơn vị: QM

Thành viên đăng ký: 38

Hoàn thành: 100%

00h 46p
26 - 08 - 21
IT PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

5

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã đơn vị: IT

Thành viên đăng ký: 5

Hoàn thành: 80%

21h 45p
25 - 08 - 21
TBH CHI NHÁNH THÁI BÌNH

44

CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Mã đơn vị: TBH

Thành viên đăng ký: 44

Hoàn thành: 100%

13h 17p
26 - 08 - 21
HNI CHI NHÁNH HÀ NỘI

47

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mã đơn vị: HNI

Thành viên đăng ký: 47

Hoàn thành: 100%

13h 23p
25 - 08 - 21
AT PHÒNG HÀNH CHÁNH

26

PHÒNG HÀNH CHÁNH

Mã đơn vị: AT

Thành viên đăng ký: 26

Hoàn thành: 88%

13h 10p
26 - 08 - 21
WH1 CN KHO TRUNG TÂM KV ĐBSCL TRUNG TÂM PHÂN PHỐI

10

CN KHO TRUNG TÂM KV ĐBSCL TRUNG TÂM PHÂN PHỐI

Mã đơn vị: WH1

Thành viên đăng ký: 10

Hoàn thành: 40%

13h 46p
25 - 08 - 21
HCM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

56

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Mã đơn vị: HCM

Thành viên đăng ký: 56

Hoàn thành: 50%

13h 15p
26 - 08 - 21
RD PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

18

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Mã đơn vị: RD

Thành viên đăng ký: 18

Hoàn thành: 100%

13h 17p
26 - 08 - 21
FP KHO THÀNH PHẨM

15

KHO THÀNH PHẨM

Mã đơn vị: FP

Thành viên đăng ký: 15

Hoàn thành: 80%

13h 33p
25 - 08 - 21
MK PHÒNG MARKETING

62

PHÒNG MARKETING

Mã đơn vị: MK

Thành viên đăng ký: 62

Hoàn thành: 100%

18h 34p
25 - 08 - 21
ME PHÒNG CƠ ĐIỆN

3

PHÒNG CƠ ĐIỆN

Mã đơn vị: ME

Thành viên đăng ký: 3

Hoàn thành: 67%

21h 45p
25 - 08 - 21
QC PHÒNG KIỂM NGHIỆM

21

PHÒNG KIỂM NGHIỆM

Mã đơn vị: QC

Thành viên đăng ký: 21

Hoàn thành: 100%

00h 45p
26 - 08 - 21
F2 XƯỞNG F2

17

XƯỞNG F2

Mã đơn vị: F2

Thành viên đăng ký: 17

Hoàn thành: 88%

13h 14p
26 - 08 - 21
RM KHO NGUYÊN LIỆU BAO BÌ

58

KHO NGUYÊN LIỆU BAO BÌ

Mã đơn vị: RM

Thành viên đăng ký: 58

Hoàn thành: 100%

18h 02p
25 - 08 - 21
PF XƯỞNG BAO BÌ

62

XƯỞNG BAO BÌ

Mã đơn vị: PF

Thành viên đăng ký: 62

Hoàn thành: 97%

00h 45p
26 - 08 - 21
QCD PHÒNG KIỂM NGHIỆM TPT

42

PHÒNG KIỂM NGHIỆM TPT

Mã đơn vị: QCD

Thành viên đăng ký: 42

Hoàn thành: 100%

00h 46p
26 - 08 - 21
F3 XƯỞNG F3

58

XƯỞNG F3

Mã đơn vị: F3

Thành viên đăng ký: 58

Hoàn thành: 98%

13h 14p
26 - 08 - 21
F1A XƯỞNG F1A

18

XƯỞNG F1A

Mã đơn vị: F1A

Thành viên đăng ký: 18

Hoàn thành: 83%

13h 13p
26 - 08 - 21
F1B XƯỞNG F1B

17

XƯỞNG F1B

Mã đơn vị: F1B

Thành viên đăng ký: 17

Hoàn thành: 65%

13h 13p
26 - 08 - 21
F1C XƯỞNG F1C

30

XƯỞNG F1C

Mã đơn vị: F1C

Thành viên đăng ký: 30

Hoàn thành: 57%

21h 42p
25 - 08 - 21

XEM THÊM

video

DHG PHARMA -
47th Anniversary